Individuell Mindfulness Coachning

Individuell Mindfulness Coachning

Kom igång med mindfulness coaching! Mindfulness coachning fokusera på att träna upp din förmåga att vara närvarande i nuet. Genom att öva på mindfulness kan du bli mer medveten om dina tankar, känslor, och kroppsförnimmelser, vilket kan hjälp dig:

  • Hantera stress på ett mer effektivt sätt.
  • Minska ångest och oro.
  • Förbättra din sömnkvalitet.
  • Öka din koncentrationsförmåga.
  • Bli mer medveten om dina egna behov och gränser.
  • Skapa mer meningsfulla relationer.

Mina tjänster

Jag erbjuder individuell mindfulness coachning som skräddarsys efter dina behov och mål. Under en session kan vi fokusera på:

  • Mindfulnessövningar: Vi övar på olika mindfulnesstekniker, som meditation, kroppsscanning och medveten andning.
  • Reflektion: Vi reflekterar över dina tankar, känslor och beteenden för att få en djupare förståelse för dig själv.
  • Strategier för att hantera stress: Vi utvecklar strategier för att hantera stress på ett mer effektivt sätt i vardagen.
  • Personlig utveckling: Vi utforskar dina mål och värderingar, och ta steg mot en mer meningsfull tillvaro.

Friskvårdsbidrag

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag för att betala för mina mindfulness coachingsessioner.

Boka tid

Du kan boka en tid för en enskild mindfulness coachingsession online på bokningsidan.